January 22, 2022

Về chúng tôi


Tiền thân là Cty CP Đào tạo kỹ năng mềm Cây Việt Education, nay là True Edu Việt Nam, ra đời hoàn thành sứ mệnh cao cả dành riêng cho lĩnh vực Y tế.

True Edu Việt Nam là đơn vị cung cấp giải pháp nâng cao năng lực Quản trị kinh doanh, các giải pháp về truyền thông, marketing, Quản trị nhân sự và đào tạo kỹ năng mềm cho lĩnh vực Y tế thông qua các giải pháp