January 22, 2022

Kỹ năng Sales


Trong lĩnh vực kinh doanh, nhân viên Sale hay bộ phận Sale thường không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp hay hoạt động kinh doanh nào. Mỗi Salesman (Nhân viên bán hàng – nhân viên sale marketing) được coi như bộ mặt của cả doanh nghiệp. Vậy bạn đã thực sự  tìm hiểu nghề Sales là gì và cách xây dựng một chiến lược Sales như thế nào chưa?