January 22, 2022

Khủng hoảng truyền thông


Cập nhật các kiến thức, bài học về xử lý khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực Y tế (Bệnh viện, phòng khám, spa và thẩm mỹ…)